HomeNieuwsAfscheid gemeenteraad en Piet van Leeuwen

Afscheid gemeenteraad en Piet van Leeuwen

Afscheid gemeenteraad en Piet van Leeuwen

Publicatiedatum: 29 mrt. 2018

De gemeenteraad 2014-2018 was woensdagavond 28 maart voor het laatst samen in een raadsvergadering.

SGP-fractievoorzitter Gert van Laar blikte als voorman van de grootste
fractie terug op vier jaar intensieve samenwerking in de raad. Hij haalde bijzondere momenten en anekdotes naar boven. Er was ook een warm applaus voor het thuisfront. Vele avonden waren de SGP-raadsleden op pad en stond het thuisfront er alleen voor. Burgemeester Hans van der Pas sprak ook hartelijke woorden naar de raad in zijn geheel, hij karakteriseerde het werk van de SGP-fractie als constructief na een aarzelende start. De SGP moest als grootste fractie, maar toch in de oppositie, in 2014 haar weg vinden, maar slaagde daar goed in, aldus de burgemeester.

In het bijzonder waren er woorden van dank voor raadsleden die niet terugkeren in de raad, zoals SGP-raadslid Piet van Leeuwen die na twintig jaar gemeentepolitiek afscheid neemt van het werk in en voor de gemeente Rhenen. De burgemeester blikte terug op het werk in de raad en als wethouder. Hij prees de inzet van Piet van Leeuwen op gebieden als de grondpolitiek, ruilverkaveling en de belangen van de agrariërs. Hij noemde Piet van Leeuwen een vasthoudende persoon die goed wist wat er leeft in diens achterban. Ook fractievoorzitter Gert van Laar bedankt zijn collega voor diens vele werk en grote inzet. Alle raadsleden kregen bloemen en een kunstwerk van een Rhenense kunstenaar overhandigd. Daarna werden veel handen geschud.

Als SGP zeggen we de vier raadsleden hartelijk dank voor hun niet te onderschatten inzet in de achterliggende periode en in het bijzonder Piet vanLeeuwen. In twintig jaar tijd zag hij veel dossiers passeren. Op een aantal daarvan was hij zeer betrokken. Vooral besluiten rond de zondagsopenstelling van de winkels en het evenementenbeleid trokken diepe sporen, vooral toen die over het evenementenbeleid leidden tot het opstappen als wethouder. Als SGP blijft grote dankbaarheid over voor al het werk in de gemeenteraad en als wethouder. En voor het toekomende van harte Gods zegen toegewenst.

Donderdagavond 29 maart vindt om 19.30 de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats in het Huis van de Gemeente. U bent daarbij van harte welkom