HomeNieuwsBezinningsbijeenkomst Verkiezingen 2018

Bezinningsbijeenkomst Verkiezingen 2018

Bezinningsbijeenkomst Verkiezingen 2018

Publicatiedatum: 20 mrt. 2018

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen was de SGP Rhenen-Elst-Achterberg op dinsdag 20 maart 2018 bijeen voor een bezinningsavond rond de boodschap van Gods Woord, de Bijbel. Tevens werd een zegen gevraagd over de verkiezingen.

Sprekers waren drie Rhenense predikanten. Ds. A. Schultink, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen, stond naar aanleiding van 2 Kronieken 34:14-28 stil bij de jonge koning Josia die de wet van de Heere weer van betekenis deed zijn in Israël. Josia verootmoedigde zich voor de Heere, daarop stelde de Heere de oordelen nog uit.

Ds. M. van Sligtenhorst, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Achterberg, trok lijnen vanuit de brief van Christus aan de gemeente in Pergamum (Openbaring 2:12-18) naar de huidige tijd. Pergamum leek een gemeente te zijn waar de satan regeerde, maar er woonden getrouwen die de Naam van de Heere niet verloochenden.

Ds. F. Mulder, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Rhenen, wees naar aanleiding van Psalm 99:1a erop dat de mens kan wikken en wegen, maar dat de Heere regeert, ook nu, ook in Rhenen. De mens kan denken dat het fout gaat in de wereld, maar uiteindelijk loopt alles uit op de komst van het Koninkrijk van God.

De avond -in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rhenen - werd afgesloten met de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus.

 
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.