HomeNieuwsEen nieuw jaar

Een nieuw jaar

Een nieuw jaar

Publicatiedatum: 17 jan. 2018

 

“Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heeren hand; moedig sla ik dus de oogen naar het onbekende land”.

De eerste regels van een oud lied, een gezang met de verwachting om aan Gods hand het nieuwe jaar in mogen te gaan. Oud, verrassend actueel en nog waar ook. Want wie weet de toekomst? Onze toekomst? Geen mens. En natuurlijk, sommige zaken hebben hun blijvende voortgang en staan gepland om te worden uitgevoerd, met een zekere hoop en verwachting. Alleen, gaat het ook zo? Dit jaar bijvoorbeeld hopen we gemeenteraadsverkiezingen te houden.

U gaat op 21 jaar 2018 een nieuwe gemeenteraad kiezen. Maar voor het zover is wordt er door alle partijen die nu in uw raad vertegenwoordigd zijn nog veel werk verzet. Er zijn onder andere nog commissie- en raadsvergaderingen. Maar ook de voorbereidingen voor de komende verkiezingen zijn en worden al getroffen. Verkiezingsprogramma’s zijn geschreven en iedere partij die mee doet maakt zich op voor debatavonden en andere activiteiten hieromtrent. Zo ook de SGP. Met een duidelijk motto. Bijbels, Betrokken en Betrouwbaar. Bijbels omdat we willen werken aan het behoud van christelijke normen en waarden. Betrokken omdat we U centraal stellen in ons beleid en met name voor de burger die het zelf niet redt. Betrouwbaar omdat we vinden dat U op het beleid van de gemeente aan moet kunnen, een degelijke, eerlijke en vaste koers.

Voor wat de SGP betreft wordt die koers bepaald door de Bijbel, als richtsnoer en als een kompas om die koers vast te houden. In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe de SGP zich dit voorstelt. Maar wel met in het achterhoofd de regels uit dat oude lied. Wetende dat wij die toekomst niet kennen en in de hand hebben. Een belangrijk punt waar de SGP pal voor staat is de realisatie van de woonzorgvoorziening in Achterberg. Van begin af aan hebben we als partij hier voor gestaan en dat blijven we doen. Zorg voor al diegenen die dat nodig hebben in hun vertrouwde leefomgeving. Uit naastenliefde en barmhartigheid. Een kernwaarde die we als SGP graag hoog houden.

Ik wil afsluiten met de laatste regels uit het oude lied.

“Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten oogen, naar het onbekende land”.

Een betere route om met zo’n vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan is er niet.