21 juni 2022

Gastvrijheid

We hebben wat te bieden in Rhenen. We wonen op één van de mooiste plekken van Nederland. Misschien wel de mooiste. De vraag is: kunnen we ook delen met anderen?

Belangrijk vertrekpunt is te beseffen dat we rentmeesters zijn van wat we van God gekregen hebben. Dat besef zou voldoende moeten zijn om niet al te ‘bezitterig’ te zijn. Het helpt in het beantwoorden van de vraag of we kunnen delen.

De vraag om te delen kwam in alle hevigheid op ons af toen in Europa oorlog uitbrak. Collega Gert Hovestad schreef op deze plaats: ‘De fractie van de SGP is voor de opvang van mensen in nood en ziet dit ook als een duidelijke christelijke roeping om kwetsbare medemensen hulp en bescherming te bieden.’ Veel initiatieven kwamen er spontaan vanuit de inwoners, kerken, scholen en verenigingen, mooi om te zien!

Van hele andere orde is de wens van de recreant en toerist om te mogen delen in de prachtige, natuurrijke, groene omgeving. We ontvangen hen graag gastvrij. Wanneer we het buitengebied toegankelijk kunnen maken met respect voor de natuur en boer, kunnen onze gasten meeprofiteren met onze inwoners.  Hoe mooi zou het zijn wanneer we ons netwerk van wandel- en fietspaden kunnen versterken.

De gemeente Rhenen is ook gastvrij voor gezonde sportbeoefenaars. Ook voor de vele mountainbikers en wielrenners. Recent nog voor initiatiefnemers van de ronde Veenendaal – Veenendaal.

Gastvrijheid kent wat de SGP betreft ook grenzen. Een balans is nodig tussen woningen voor acute opvang en woningen voor eigen inwoners. Een balans is nodig tussen natuurbehoud en recreatie. Ook onze gasten kunnen ons helpen bij het realiseren van die balans. Een goede gastheer gedraagt zich gastvrij en een goede gast gedraagt zich als gast. En dat geldt wat ons betreft ook voor de initiatiefnemers van de ronde Veenendaal – Veenendaal. Wanneer er langs de route versterkende middelen uit worden gedeeld is dat daaraan toe, maar wacht dan niet tot de zondag met het opruimen van de troep die de deelnemers vervolgens van zich afgooien.

Graag zien we de gast die bij ons past en houden we Rhenen opgeruimd, natuurlijk!

Bent u het met ons eens, of niet? Mail M.Mulder@rhenen.nl