23 december 2023

Maak-natuur of schepping

Hoe Nederland eruit zag tijdens de ijstijd? Ruig, een stuk kouder dan nu en vrijwel onbewoond, op een enkele mammoetjager na. Langzaam werd het klimaat warmer en het land werd aantrekkelijk voor onze voorouders.

Ons menselijk handelen heeft invloed op het milieu en het klimaat. Positief, maar ook negatief helaas, vooral sinds de industriële revolutie. De omvang van deze invloed en andere factoren die bijdragen aan klimaatverandering zijn nog niet volledig duidelijk. De natuur, de schepping, is op wonderlijke en mysterieuze wijze geordend. Persoonlijk geloof ik dat klimaatverandering een constante is sinds de zondvloed. We ondersteunen hartelijk de doelstellingen om de negatieve effecten van ons gebruik van Gods schepping te verminderen. Echter, we zijn terughoudend met betrekking tot activistische inmenging die de schepping probeert te redden, aangezien dit volgens ons niet haalbaar is. We willen niet voor God spelen. Het resultaat is geen paradijs maar een collectief gevoel van onmacht en op zijn best een stukje maak-natuur.

Past de wolf nu wel of niet in Nederland? De natuurlijke vijanden zijn de mens en de coyote. De keuze is dus: of als mens nemen we beheersmaatregelen of we nodigen ook coyotes uit. En daarna de natuurlijke vijand van de coyote, en zo verder, tot we uiteindelijk bij de dinosauriërs uitkomen. In Nederland kunnen we de natuur niet volledig haar gang laten gaan en tegelijkertijd leefruimte en voedsel bieden aan 18 miljoen mensen. Wij beschouwen onszelf als onderdeel van de schepping en geloven dat we de aarde mogen bebouwen en behouden, met respect voor Gods plan. Dit vraagt om ordening en vertrouwen, waarbij geloof de solide basis vormt voor onze verwachtingen.

Om duidelijk te zijn: we ondersteunen de ambitie om klimaatneutraal te worden, maar we denken dat het klimaat blijft veranderen. Natuurbehoud zien we graag in dit bredere perspectief.

Marco Mulder, raadslid SGP