1 juli 2022

Taskforce voor aanpak Rijnbrug

Hierbij wil de SGP-fractie u informeren over de stand van zaken rondom de Rijnbrug. Er is een taskforce opgericht voor een gezamenlijke lobby richting Den Haag. Met als doel om middelen vanuit het rijk beschikbaar te krijgen voor de aanpak van de Rijnbrug en de verkeersproblemen.

Tijdens de besluitvorming over de aanvullende middelen voor de aanpak van de Rijnbrug is in Gelderland een motie aangenomen om een Taskforce op te richten. De Taskforce bestaat uit de provincies Gelderland en Utrecht, regio’s Rivierenland en Foodvalley, lokale gemeenten, Rijkswaterstaat en ondernemers.

Fractievoorzitter SGP, Bart van der Tang; “Mooi dat onze petitie opgemerkt is in de provincie Gelderland. Wij zijn erg blij dat alle betrokken partijen nu gezamenlijk optrekken om de problemen op en rond de Rijnbrug aan te pakken. De inwoners van Rhenen wachten al jaren op een oplossing, hopelijk komt deze er nu snel.”

De Taskforce is begonnen met een verkenningsfase waarin met alle betrokken partijen is gesproken. Na de Verkenningsfase gaat de Taskforce verder met werksessies. In de werksessies buigt de Taskforce zich over oplossingen voor de verkeersproblemen op en bij de Rijnbrug. Ook werken ze aan een eenduidig beeld over financiën en lobby. Voor deze werksessies nodigt de Taskforce Rijnbrug gericht belangenvertegenwoordigers van ondernemers uit.

Doormiddel van de lobby wil de Taskforce er bij het rijk op aandringen om ook middelen beschikbaar te stellen. In de verstedelijkingsstrategie worden met het rijk afspraken gemaakt over nieuw te bouwen woningen. In de regio’s Foodvalley en Rivierenland worden duizenden extra woningen gepland. Om te zorgen dat deze woningen ook bereikbaar zijn, heeft het kabinet daarvoor geld gereserveerd.

Voor de zomervakantie hoopt de Taskforce met een voortgangsrapportage te komen.

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met: Fractie SGP Rhenen-Elst-Achterberg, fractielid Bart van der Tang. E-mail: b.van.der.tang@rhenen.nl