HomeNieuwsProvincie Utrecht kiest voor ervaring en verjonging

Provincie Utrecht kiest voor ervaring en verjonging

Provincie Utrecht kiest voor ervaring en verjonging

Publicatiedatum: 25 okt. 2018

SGP Utrecht kiest voor ervaring en verjonging

De leden van de provinciale SGP-afdeling Utrecht hebben donderdagavond ingestemd met de kandidatenlijst die door de selectiecommissie was opgesteld. Op de lijst worden ervaring en verjonging gecombineerd. Bovendien wordt de gemeente Vijfheerenlanden met twee kandidaten in de top van de SGP-lijst hartelijk welkom geheten in de provincie.

Lijsttrekker is Bertrick van den Dikkenberg (29) uit Elst. Bertrick is al vier jaar lang commissielid voor de Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie. In het dagelijks leven is hij actief als adviseur Stedelijk water en Riolering bij een ingenieursbureau. Op 5 november hoopt hij zittend Statenlid Gijs van Leeuwen al op te volgen als Statenlid en fractievoorzitter.

De nummer twee van de lijst is de Zederikse wethouder Arie Donker (60). Arie is de afgelopen vier jaar wethouder geweest voor het Sociaal Domein in Zederik en hoopt zijn jarenlange lokale ervaring nu in te zetten voor de provinciale politiek. Datzelfde geldt voor de volgende drie kandidaten. Frans Hazeleger (22) uit Woudenberg, die op nummer drie staat, is sinds twee jaar fractiemedewerker van de provinciale SGP-fractie en was daarvoor al enkele jaren actief in de Woudenbergse SGP-fractie. Dick Vlastuin (64) uit Renswoude neemt maar liefst veertig jaar lokale ervaring mee vanuit Renswoude. Hier was hij de afgelopen twaalf jaar wethouder. De vijfde plaats op de lijst wordt ingenomen door Kees Vermaat (28), die op dit moment raadslid is in Zederik en ook weer kandidaat staat voor de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

Het bestuur is heel tevreden met de kandidatenlijst. Voorzitter Doornenbal: ‘We hebben een lijst waar ervaren mensen op staan. Daarbij zijn er drie kandidaten onder de dertig. Opvallend is dat ook zij alle drie een stukje politieke ervaring meenemen. Dat is best iets waar we als bestuur heel blij mee zijn. Het is ook mooi dat het gelukt is twee mensen uit de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden te vinden die bereid zijn zich in te zetten voor onze provincie. We hopen dat deze mensen de komende jaren de boodschap van de SGP, gebaseerd op Gods Woord, weer duidelijk naar voren mogen brengen.’

Op de ledenvergadering werd ook gediscussieerd over het verkiezingsprogramma. Na een paar wijzigen kan deze later dit jaar worden vastgesteld.