HomeNieuwsRhenen viert 100 jaar SGP

Rhenen viert 100 jaar SGP

Publicatiedatum: 4 okt. 2018

Maarten Eerland opende de bijeenkomst met Mattheus 28:13 tot einde

Jubileumvideo is vertoond en met genoegen bekeken. hij is ook te vinden op het Youtube kanaal van de landelijke SGP, en onderaan dit bericht, om nog eens terug te kijken.

Het thema van de avond was:

100 jaar SGP, Continuïteit of vernieuwing?

Dhr W. Fieret nam ons mee in de geschiedenis van de partij. Hieronder een zeer beknopte samenvatting.

Er is uiterlijk veel veranderd in 100 jaar. De Tweede Kamer is veranderd, er zitten andere mensen in het bestuur, de kamers en de hele organisatie.

De SGP begon met een kleine oproep in de lokale krant.
De partij is begonnen als een antipartij: Tegen verplichte inenting, opkomstplicht en leerplicht. Kortom: tegen meer invloed van de staat.

Door de jaren heen profileerde de SGP zich duidelijk Bijbels. Onder andere tegen de vlootwet, tegen de olympische spelen. Bij veel van die standpunten stond de SGP niet alleen. In veel punten vonden ze de steun van de ARP en de CHU. Interessant om te lezen in bijvoorbeeld het boek ‘100 Jaar SGP’ hoe dicht die partijen bij elkaar lagen. Wat dat betreft werden de standpunten van de SGP toen beter begrepen dan nu.

In de jaren 30 werd die saamhorigheid steeds minder. Door de crisis isoleerde de SGP steeds meer van de andere partijen die meer overheidsinvloed wilde. De overheid moest voor de burger gaan zorgen. De verzorgingsstaat werd langzaam geboren.

Na de oorlog gingen de meeste partijen gewoon verder, zij het onder een andere naam. De SGP hield wel zijn originele naam. Toen dhr. van Dis Overleed ging er een andere wind waaien in de SGP. Er kwam discussie over de rol van de SGP.  Zijn we niet te praktisch bezig? Getuigen we nog wel? Getuigen we niet te veel? Het was een turbulente tijd in de samenleving maar ook in de partij. Er werden met de verkiezingen zelfs voorkeursacties georganiseerd, om een persoon, bijvoorbeeld Ds. Mallan, in de kamer te krijgen in plaats van de te drukke Ds. Mieras. 

De eisen van zowel volksvertegenwoordigers als het volk die eind jaren 60 nog als radicaal en bizar werden gezien, zijn nu gelegaliseerd. De confessionele partijen hebben meer dan 2/3 van hun zetels ten opzichte van die tijd verloren.  De SGP moet nu steeds maar weer hun standpunten uitleggen, en mensen begrijpen het niet, of willen het niet begrijpen.

Toch wil de SGP nog wat van de samenleving. Ze hebben nog steeds dezelfde visie. Gelukkig zijn we mee veranderd met de manier van politiek bedrijven, anders hadden we nu ergens ver weg aan de zijlijn gestaan. De politiek speelt zich niet alleen maar af in het parlement. Daar zijn veel dingen al beslist. Daarom gaan ze de straat op om daar de items aan de orde te stellen. Maar het centrale punt blijft de Bijbel. Die is het fundament en de toetssteen.

Verandering? Ja. Continuiteit? Gelukkig ook ja.

PAUZE

Vragenronde.
Verschillende vragen komen er uit de zaal. Is het vrouwenstandpunt nog Bijbels gegrond? Stap voor stap heeft de SGP zich in al die jaren al op dat standpunt bezint. Voor het actieve kiesrecht (iedereen mag stemmen) is men het er over eens dat iedereen dat mag, ook de vrouwen. Voor het passieve kiesrecht (iedereen mag gekozen worden) hanteert de SGP nog altijd het zelfde standpunt: Het is in strijd met onze beginselen om je als vrouw verkiesbaar te stellen. Dat is onveranderd gebleven.

Het wordt ons wel is verweten dat we niet meer getuigen. De uitspraak ‘Vroeger was het getuigenispolitiek’ is echter niet helemaal waar. Dominee Kersten hield zich ook al bezig met actuele zaken als inenting , werkverschaffing en sociale zorg door de overheid. Als partij getuigen we vaak met als aanleiding de actualiteit.
Dat er vroeger meer getuigt werd is deels wel uit te leggen als gekeken wordt naar de samenstelling van de kamer. Vroeger zaten er vooral dominees in de kamer voor de SGP. Nu is dat niet meer zo, dus is het logisch dat mensen wiens beroep het niet is om te prediken, minder vanuit Gods Woord spreken. Toch zijn de getuigenissen nu indringender, persoonlijker en meer gericht op iemand. Het is ook zo dat er nu minder openbaar vergadert wordt dan toen. Tegenwoordig gebeurt dat meer in commissies, achter gesloten deuren.

Dominee schultink (GGiN Rhenen) sloot de avond met ons af met een meditatie over 'En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.'

Al met al kijken we terug op een prachtige waardevolle avond, iedereen dank voor zijn komst!

Tot slot nog de jubileumvideo van de landelijke SGP