HomeNieuwsSGP: Meer bedrijfsruimte voor ondernemers

SGP: Meer bedrijfsruimte voor ondernemers

SGP: Meer bedrijfsruimte voor ondernemers

Publicatiedatum: 22 feb. 2018

 

ACHTERBERG - Meedenken en actie vanuit de politiek is essentieel voor het bedrijfsleven in de gemeente Rhenen. Het is niet alleen noodzakelijk om het bedrijventerrein Remmerden uit te breiden, maar ook zouden de mogelijkheden bezien moeten worden voor de vele zzp'ers en kleinbedrijven in Achterberg, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw. Vrijkomende agrarische bebouwing zou hier dienstbaar voor kunnen zijn.

Die boodschap voor de gemeenteraad klonk dinsdagavond uit de mond van ondernemers en Ondernemersvereniging Achterberg tijdens een door de SGP georganiseerde thema-avond over ”Een goed ondernemersklimaat”. Deze avond werd gehouden in het dorpshuis in Achterberg. Het ondernemersklimaat is een van de speerpunten voor de SGP in de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar.

Volgens lijsttrekker Gert van Laar is het noodzakelijk dat de gemeente investeert in een duurzame relatie met ondernemers, zodat er een gezond ondernemersklimaat ontstaat. Er liggen veel uitdagingen. Niet alleen uitbreiding van de bedrijventerreinen is noodzakelijk. Ook is er veel aandacht nodig voor de verduurzaming op allerlei terreinen, waar diverse sprekers op een boeiende wijze invulling aan gaven.

De provincie kan ook meer doen, vindt Piet van Leeuwen. Hij sprak dinsdagavond als SGP-statenlid van de provincie Utrecht. De rol van de provincie is vaak onderbelicht. De provincie stimuleert ontwikkeling en innovatie en faciliteert dit.

De SGP roept ondernemers op om met initiatieven te komen. De SGP wil daar graag wat in betekenen. Een ander belangrijk punt waar de provincie zich mee bezig houdt is het kruispunt bij Achterberg, en de verbreding van de Rijnbrug. Op dit punt houdt de fractie van de SGP plaatselijk nauw contact met die van de provincie. Samen hebben ze een overeenstemmende visie op dit vraagstuk.

Duurzaam ondernemen moet centraal staan, zo luidde de boodschap aan ondernemers van Johannes van der Poel als commissielid duurzaamheid binnen de SGP-jongeren, en student watermanagement te Delft. Hij somde een reeks voordelen hiervan op, waarvan de belangrijkste is: 'u bespaart geld'. Volgens onderzoek kan deze besparing oplopen tot 60% van de energiekosten. Ook klanten zien graag bedrijven met een toekomstvisie, die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goed rentmeesterschap begint in de eerste plaats bij burgers en bedrijven, aldus Van der Poel. De rol van de gemeente is om dit te faciliteren door duidelijke kaders te stellen, groene initiatieven te stimuleren en uitwassen te bestrijden. Het financieel stimuleren is echter ook noodzakelijk.

Op een boeiende wijze legde Kees Boot van ingenieursbureau Boot uit Veenendaal uit wat het verschil is tussen de lineaire economie, waarbij we van grondstoffen goederen maken, en na gebruik als afval dumpen, en de circulaire economie, waarbij alle grondstoffen opnieuw gebruikt worden. De overheid heeft zich in het grondstoffenakkoord verplicht dat in Nederland de economie in 2050 circulair is. Het lijkt nog ver weg, maar aanbestedingen voor de overheid moeten vanaf 2023 al circulair zijn. Dit vereist een omslag in het denken. Zo worden gebouwen bijvoorbeeld niet meer gesloopt, maar delen van gebouwen worden opnieuw gebruikt in andere gebouwen. Voor de ondernemer betekent dit dat hij grondstoffen bewust dient te gebruiken, en vooraf al nadenkt over een later hergebruik hiervan. Ook bestaande structuren, zoals het gasnet zal op de schop gaan. Alle gebouwen moeten tenminste energieneutraal worden of energie gaan leveren.

De avond werd afgesloten na een constructief gesprek tussen diverse ondernemers en raadsleden die met nieuwe ideeën naar huis gingen.