HomeNieuwsSGP: Ook voor de boeren in Achterberg

SGP: Ook voor de boeren in Achterberg

SGP: Ook voor de boeren in Achterberg

Publicatiedatum: 8 mrt. 2019

Houten – De SGP organiseerde afgelopen donderdag een thema-avond over de agrarische sector. De avond stond in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

Gezonde provincie

Tijdens de thema-avond belichtten verschillende SGP-politici het onderwerp agrarische sector van verschillende zijden. Wethouder Marco Verloop uit Veenendaal ging specifiek in op de regio FoodValley. Als eerste kreeg SGP-kandidaat en oud-wethouder uit Renswoude Dick Vlastuin het woord. Hij gaf aan dat de SGP gaat voor een gezonde provincie waarin ruimte is voor een goed bestuur, goed wonen, goed klimaat, goed eten en goed rijden.

Waterschap

Omdat de gemeente Rhenen valt onder twee waterschappen, kreeg uit beide waterschappen een SGP-kandidaat het woord. Henk van der Wind (lijstrekker SGP Vallei en Veluwe) benadrukte dat het belangrijk is een tegengeluid te laten horen tegenover al het nepnieuws en onvolledige verhalen die worden verspreid als het gaat over de agrarische sector. Jan van Zetten uit Elst vertelde dat het heel belangrijk is dat inwoners uit Rhenen en Elst daadwerkelijk gaan stemmen voor het waterschap. ‘Als de SGP in waterschap HDSR (Stichtse Rijnlanden) weer even veel stemmen krijgt als de vorige keer, krijgen we nu geen zetel. Dus heel belangrijk dat iedereen gaat stemmen!’

Luisteren

Wethouder Marco Verloop uit Veenendaal benadrukte hoe belangrijk het is dat het geluid van de regio ook in de Provinciale Staten wordt gehoord. 'De provincie heeft nog al eens de neiging om druk met zichzelf te zijn en de lokale belangen te vergeten. Dan is het goed dat er een partij als de SGP is die de regio wél serieus neemt!' Als voorbeeld hiervan noemde Verloop de kantorenvisie, waar de SGP als enige partij tegen heeft gestemd. Volgens Verloop is deze aanpak funest voor een gemeente als Veenendaal.

'Dan is het goed dat er een partij als de SGP is die de regio wél serieus neemt!'

Terugblik op inzet

Het Achterbergse Statenlid Piet van Leeuwen blikte terug op de afgelopen vier jaar en liet weten tevreden te zijn over de resultaten die de SGP mocht halen als het gaat over de agrarische sector. ‘Bij de landbouwvisie kregen we maar liefst zes moties aangenomen. Dat hadden we niet durven hopen van te voren. Daarnaast hebben we in de laatste vergadering unaniem een motie aangenomen gekregen om de samenwerking met O-gen te behouden.’ O-gen is een belangrijke samenwerkingspartner in het buitengebied die veel voor agrariërs en de natuur betekent.

Boeren niet in het strafbankje

Ook Tweede Kamerlid Roelof Bisschop kwam in Achterberg op voor de boeren. Hij merkte op dat de boeren te vaak collectief in het strafbankje terecht komen, zoals bij de kalverfraude. ‘Ik heb als beginnend leraar één keer de fout gemaakt om een hele klas te straffen voor het rottige gedrag van één jochie. Dat leer je wel af. Maar de overheid lijkt het nooit te leren. Steeds weer wordt de hele sector aan gekeken op een paar misstanden die je heel makkelijk kunt isoleren.’ Bisschop vindt het belangrijk dat SGP-ers zich hiervoor blijven inzetten, met steun van de boeren en hun achterban.

De avond was met ongeveer 50 bezoekers goed bezocht.