HomeNieuwsVerslag vergadering over jaarrekening 2016

Verslag vergadering over jaarrekening 2016

Verslag vergadering over jaarrekening 2016

Publicatiedatum: 28 jun. 2017

 

Dank u wel Voorzitter

Geachte aanwezigen,

Dankbaar

In 2016 heeft de SGP-fractie veel over het gezin gesproken. Bij de perspectiefnota hebben we al gezegd: ”Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving”. We hebben dit toen vanuit Gods woord toegelicht. We hebben toegelicht dat het een instelling van God is en hoe belangrijk, ook in deze tijd, of misschien wel juist in deze tijd, een stabiel gezin is. Bij de behandeling van de begroting 2016 hebben we samen met de CU een motie ingediend met als titel: “investeren in relaties”. Deze motie is toen aangenomen. Graag horen we van de portefeuillehouder hoe ze deze motie in haar beleid verwerkt heeft en hoe we dit terug kunnen lezen in de jaarrekening van 2016. Daarnaast een compliment voor dezelfde portefeuillehouder voor het project buurtgezinnen, wat onlangs een appeltje van oranje heeft gekregen. Heel mooi!

En nu de SGP fractie toch complimenten aan het uitdelen is, willen we graag nog even doorgaan. Bedankt voor de duidelijke en leesbare jaarrekening en de beantwoording van de vragen. Ambtenaren en college, bedankt hiervoor. De restauratie van de Cuneratoren is in 2016 goed opgeschoten. Het ziet er mooi uit! De begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg is na een motie van de SGP ook mooi opgeknapt. Dit is ook een compliment waard. Nu het kapel nog en dan is het een mooi geheel! Wanneer gaat u dat kapel opknappen?

Verloop

Bij de perspectiefnota van 2016 hebben we ook al gewaarschuwd voor de Rhenense Publieks Balie. De SGP vindt het jammer dat dit nog niet het resultaat heeft wat het zou moeten hebben. We begrepen tijdens het rtg dat het uw aandacht heeft, maar wilde het hier toch noemen.

Bij welzijnswerk is in 2016 veel verandert. De aanloop was niet optimaal, maar in de tweede helft 2016 is het voortvarend opgepakt.

De plannen rond Achterberg West II lijken in een ver gevorderd stadium. We zien uit naar de verdere plannen en horen graag van de portefeuillehouder hoe er uitvoering wordt gegeven aan onze motie om met alle grondeigenaren een bestemmingsplanprocedure op te starten.

‘De Linde’ in Achterberg staat voor alle gezindten. Mooie zin, maar graag nog een toelichting hoe de portefeuille houder die verwerkt in de realisatie van deze woonzorgvoorziening.

De ontmanteling van het Recreatieschap is ook iets wat in 2016 serieuze vormen heeft gekregen. Wordt het dit jaar geheel ontmanteld en wat is de restschuld die overblijft?

Ten slotte nog het financiële resultaat. Zoals de afgelopen jaren ook nu een duidelijk overschot bij de jaarrekening. Wat de SGP fractie opvalt, is dat we elk jaar veel geld overhouden maar dat de Algemene reserve terug loopt. Onze fractie heeft al vaker geroepen dat dit een verkeerde presentatie van de jaarcijfers is. Gedurende het lopende jaar worden tekorten uit de algemene reserve gehaald en deze worden niet genoemd bij de presentatie van de jaarrekening. De overschotten echter melden we wel, zoals recent bij de jaarrekening! Volgens de SGP is dit niet zuiver en blijven wij pleiten voor een eerlijkere verdeling van het overschot.

Terugblik

2016 is voorbij. We hebben als gemeenteraad besluiten genomen die pijn deden bij de SGP-fractie en haar achterban. We hebben besluiten genomen waar de SGP niet blij van werd, waaraan we merken dat er makkelijk met verantwoordelijkheden wordt omgegaan. Er zijn dossiers die onvoldoende of onjuist zijn opgepakt. Dossiers die niet de aandacht kregen die het zou moeten krijgen. Terwijl dat toch zou moeten lukken met 4 portefeuillehouders. De SGP-fractie vindt dat er in 2016 geen recht gedaan is aan de inwoners van onze gemeente. We vinden het bezwaarlijk dat er belangrijke zaken vooruit worden geschoven en andere dingen met minder hogere prioriteit juist wel worden opgepakt. Onze fractie heeft daar moeite mee. Daarnaast is de coalitie in 2016 haar meerderheid kwijt geraakt en is de PvdA gedoogsteun gaan geven aan dit college. Dit alles zegt veel over het college en de coalitiepartijen. Juist de dingen die niet genoemd worden zeggen ons veel, maar dat zult u ongetwijfeld ook hebben. We zullen ons constructief blijven opstellen, maar ook ons geduld raakt een keer op!

Tot zover onze eerste termijn!