HomeNieuwsVerzorgingstehuis De Linde in Achterberg

Verzorgingstehuis De Linde in Achterberg

Verzorgingstehuis De Linde in Achterberg

Publicatiedatum: 2 okt. 2017

 

Eindelijk is het dan zover!

De gemeenteraad van Rhenen heeft unaniem het bestemmingsplan vastgesteld voor de realisatie van het nieuwe zorggebouw “ De Linde” in Achterberg West 2.

Er waren “ slechts” twee schriftelijke zienswijzen ingediend, en een persoon heeft namens beiden gebruik maakte van het inspreekrecht tijdens de behandeling in het RTG. Deze persoon is door de verschillende fractiewoordvoerders bevraagd en dat gaf geen reden om dit plan niet goed te keuren.

Dat houdt in, als er geen verdere gerechtelijke stappen worden ondernomen door de bezwaarmakers, dan kan er snel vergunning verleend worden en kan er ook snel met de nieuwbouw gestart worden. Wij, de fractie van de SGP, hopen dat de insprekers kiezen voor het algemeen belang, boven hun persoonlijk belang en dus geen gerechtelijke procedures opstarten. Onze fractiewoordvoerder heeft er tenminste op aangedrongen om dat niet te doen.

Er is vastgelegd, dat dit gebouw voor iedereen “ van welke gezindte” dan ook beschikbaar komt.

Ook is vastgelegd, dat er twee “ woonkamers” gerealiseerd worden. Dat wordt dan een woonkamer met moderne media en eentje zonder moderne media.

Met andere woorden bewoners met een religieuze overtuiging, die geen gebruik willen maken van de mogelijkheid om naar de televisie te kijken, kunnen kiezen voor de woonkamer waar geen tv staat. Op deze manier is een praktische oplossing voorhanden.

Een zorggebouw voor alleen reformatorische bewoners is met gemeenschapsgeld niet haalbaar, vandaar dat de SGP fractie dan ook voluit voor deze oplossing gestemd heeft.

Als wij terugkijken op de verschillende avonden, die gehouden zijn in het Dorpshuis van Achterberg, waarbij de zaal bomvol met belangstellenden zat, is onze fractie van mening dat de animo groot is.

De provincie heeft gezegd, dat als dit gebouw gerealiseerd wordt, er dan ook geen belemmering is voor de verdere ontwikkeling van dit gebied voor woningbouw.

De gemeente is reeds met de verschillende eigenaren in gesprek om een gezamenlijk bestemmingsplan op te stellen, zodat dit gebied ook voortvarend afgerond kan worden.

Voor degenen, die het nog niet weten: Het betreft de locatie vanaf de Bovenweg tot ongeveer de parkeerplaats van de Coop in Achterberg, grenzend aan de bebouwing van Achterberg West 1.

Onze fractie vindt dit een mooie afronding van de bebouwing aan de westzijde van ons mooie dorp.

 

Hebt u vragen of suggesties? Welkom!

P.van. Leeuwen@rhenen.nl