HomeOverigStandpuntenArmoedebestrijding

Standpunten

Armoedebestrijding

Wanneer iemand door omstandigheden niet kan werken, wordt die door de gemeente actief geholpen door bijvoorbeeld een uitkering. Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben het zwaar en kunnen bij de SGP rekenen op een correct en ruimhartig minimabeleid. Concreet betekent dit onder andere een actieve inzet op schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Hierbij wordt overlegd en waar nodig samengewerkt met kerken en maatschappelijke organisaties.