Standpunten

Bijbels

De SGP in Rhenen staat voor een beleid dat gebaseerd is op drie kernbegrippen. Een daarvan is: Bijbels. Dit houdt in dat de SGP werkt aan het behoud en bevorderen van christelijke normen en waarden. Het christelijk geloof biedt namelijk een moreel fundament voor het leven van mensen en voor de politiek. De overheid wordt op grond van de Bijbel erkent als een dienares van God.