HomeOverigStandpuntenCollegespreekuur

Standpunten

Collegespreekuur

Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. De SGP vindt het van groot belang om deze kloof te overbruggen. Gemeenteraadsleden behartigen daartoe de belangen van de burgers. De SGP doet dit vanuit christelijke waarden en normen. Bestuurders moeten zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn bij het geheel van de samenleving. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de SGP een voorstander is van een vast collegespreekuur voor burgers.