HomeOverigStandpuntenDeclaratiesysteem

Standpunten

Declaratiesysteem

Uit naastenliefde komt de SGP op voor zwakkeren in de samenleving. Instituties zoals de Adviesraad Sociaal Domein, kerken en scholen worden, betrokken bij de totstandkoming én uitvoering in het sociaal domein. Daarbij is nadrukkelijk erkenning van de eigenstandige positie van kerken. Een van de verbeterpunten in het sociaal domein is het gemeentelijke declaratiesysteem. Dat is nu te ingewikkeld. De gemeente zet daarom passende hulpmiddelen in om ervoor te zorgen dat alle zorgaanbieders hier makkelijker mee kunnen werken.