Standpunten

Duurzaamheid

Het is van belang om overmatige verstening binnen de bebouwde omgeving te voorkomen. Ook wil de SGP dat de gemeente de transitie naar duurzame energie stimuleert. Concreet is er aandacht voor oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Fietsen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd. De gemeente stelt een hemelwaterverordening op waarmee burgers worden gestimuleerd hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te verwerken. Wassen in de wasstraat wordt daarentegen gestimuleerd. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. De gemeente stimuleert tenslotte het nemen van isolatiemaatregelen en het aanschaffen van zonnepanelen dan wel opwekken van wind- en zonne-energie op particuliere- en bedrijfsdaken.