Standpunten

Eenzaamheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de burgers. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Om en nabij 15 procent van de inwoners van Rhenen voelt zich echter eenzaam. Er moeten daarom initiatieven worden ontwikkeld of gestimuleerd om dit te verminderen.