Standpunten

Financiën

Het gaat beter met de economie en er lijkt daarom weinig noodzaak tot bezuini-gen. Maar omstandigheden kunnen snel veranderen. Daarnaast is de solvabiliteit in de afgelopen jaren verslechterd en is de omvang van de leningenportefeuille toegenomen. De SGP heeft daarom een aantal uitgangspunten voor het financiële beleid, waaronder: 1) zelfstandig dus financieel gezond, 2) potverteren verleren en 3) waar nodig snijden in eigen vlees.