HomeOverigStandpuntenInformatievoorzieningen

Standpunten

Informatievoorzieningen

De gemeente moet toegankelijk zijn voor iedereen. In alle communicatie- en informatievoorzieningen moet de gemeente zich dan ook realiseren dat er een forse groep burgers is, waaronder ouderen, die geen gebruik maken van internet en naar dit gegeven ook handelen.