Standpunten

Jeugd

Jongeren moeten gezond en veilig opgroeien, om uiteindelijk vanuit gezond verantwoordelijkheidsbesef mee te doen in de samenleving. Er moet daarom in de jeugd geïnvesteerd worden. Inzet van de eigen kracht van jongeren en ouders staat daarbij op de eerste plaats. Jeugd- en jongerenwerk moet daarom worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken krijgen de ruimte om dit op hun eigen manier in te vullen.