Standpunten

Knelpunten

Een goede infrastructuur is van cruciaal belang. Op dit gebied gaat de SGP zich inzetten voor onder andere de volgende punten: het ontwikkelen van een verkeersvisie waarbij in ieder geval aandacht is voor de hiernavolgende punten, de verbetering van de kruising spoorlijn-Lijnweg-Bergweg, het uitbreiden van de Rijnbrug naar vier rijbanen, het ontmoedigen van vrachtverkeer door Elst en het ervoor zorgen dat recreatieve fietspaden in de gemeente toegankelijk zijn voor scootmobielen.