Standpunten

Landbouw

Boeren zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening en spelen een belangrijke rol in het natuurbeheer van onze landschappen. Boeren verdienen daarom bijzonder veel waardering en gemeentelijke steun. De SGP zet zich in voor ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Landbouw en natuur kunnen prima samengaan. Er moet dan ook een soepel beleid zijn voor boeren als het gaat om bestemmingswijzigingen van agrarisch gelieerde bedrijven. Recreatievoorzieningen mogen geen beperkingen opleveren voor agrariërs. Agrariërs benutten tenslotte de kansen die recreatie biedt voor bijvoorbeeld neveninkomsten.