Standpunten

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en zoveel mogelijk worden ondersteund. Specifieke voorzieningen zoals respijtzorg en dagbesteding voor mantelzorgers dienen versterkt te worden. Daarnaast dient ruimte geboden te worden voor opleiding of coaching van mantelzorgers. Bij het uit- en inbreiden van bijvoorbeeld de kernen is er extra aandacht voor mensen in een mantelzorgsituatie. De SGP is ook van mening dat onderzocht moet worden of de ontwikkeling van mantelzorgwoningen maximaal wordt ondersteund.