Standpunten

Nazorg

Als het gaat om jeugdzorg is het niet alleen van belang om het jeugd- en jongerenwerk te ondersteunen. Er moet ook worden gezorgd voor integrale en passende nazorg voor jongvolwassenen (18-23 jaar). Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte om begeleid te kunnen worden voor mensen in deze leeftijdscategorie.