Standpunten

Onderwijs

Goed onderwijs is erg belangrijk voor de ontwikkeling van burgers en van de samenleving. De gemeente heeft vooral een rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. Vrijheid van onderwijs is van groot belang en heeft tot gevolg dat de inbreng van scholen op bijvoorbeeld het gebied van passend onderwijs leidend is. Voorbeelden van randvoorwaarden zijn het onder bepaalde voorwaarden vergoeden van (een deel van) het leerlingenvervoer. De huidige wettelijke ruimte voor het vergoeden van leerlingenvervoer wordt op geen enkele manier ingeperkt en ruimhartig toegepast.