Onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De gemeentelijke overheid heeft hierin maar een beperkte rol. Wél kan de gemeente goede randvoorwaarden scheppen. De SGP hecht eraan dat de gemeente niet buiten haar taakveld treedt en zorg draagt voor de continuïteit van identiteitsgebonden onderwijs. Concreet, de SGP is:

  • Voor het opnemen van passend onderwijs in het Integraal huisvestingsplan; 
  • Voor een inkomensafhankelijke gemeentelijke vergoeding van leerlingenvervoer aan (pleeg)ouders; 
  • Voor het effectief aanpakken van laaggeletterdheid en taalachterstanden. Het bevorderen van lezen is hierbij een belangrijk middel;
  • Voor het centraal stellen van eigen inzet van scholen bij resultaatsafspraken bij voor- en vroegschoolse educatie: de gemeente schrijft leeropbrengsten of didactische middelen niet voor; 
  • Voor de samenwerking van gemeente, onderwijs en jeugdhulp om thuiszitten te voorkomen; 
  • Voor goede vervoersvoorzieningen voor leerlingen die in een instelling zijn geplaatst; 
  • Voor duidelijke aanvraagprocedures van onderwijs-zorgarrangementen: inwoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd; 
  • Voor de mogelijkheid van integraal indiceren bij leerlingen waarbij sprake is van een combinatie van onderwijs en zorg.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.