Standpunten

Qat

Drugssoorten zoals qat zijn in Nederland verboden. Er is echter nog steeds spra-ke van drugs- en drankmisbruik. De aanpak daarvan blijf urgent en moet worden voortgezet. Ook moeten coffeeshops worden geweerd.