HomeOverigStandpuntenStreekeconomie

Standpunten

Streekeconomie

De SGP hecht veel waarde aan een sterke lokale economie. Door ontwikkelingen zoals robotisering verandert de economie. De gemeente en de lokale economie moeten zich vroegtijdig bezinnen op deze ‘derde industriële revolutie’. De SGP is voor een buurtwinkel in het winkelcentrum Rhenen-Hoog en tevens voorstander van uitbreiding van Remmerden. Er moet onderzocht worden hoe het lokale en regionale onderwijsaanbod nog beter kan aansluiten op de arbeidsmarkt. Er blijft ruimte voor streekeconomie door actief te blijven binnen FoodValley. Inno-vatie initiatieven stimuleren door een goed regionaal samenhangend beleid. De gemeente gaat in overleg met ondernemers rondom centrum Elst om de moge-lijkheden voor herinrichting van dat centrum nader te onderzoeken.