HomeOverigStandpuntenTegenprestatie

Standpunten

Tegenprestatie

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. De aandacht moet dus niet eenzijdig naar arbeidsparticipatie uitgaan. Wanneer iemand door omstan-digheden niet kan werken, wordt die door de gemeente actief geholpen door bij-voorbeeld een uitkering. Van burgers die een uitkering ontvangen, mag een ‘te-genprestatie’ (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk) worden verwacht.