Standpunten

UWV

Burgers met een uitkering én arbeidsbeperking moeten, indien mogelijk, naar betaald werk worden geleid. De sociale dienst van de gemeente en het UWV moeten hiertoe één werkgeversbenadering gebruiken. Samenwerking met speciaal onderwijs en het bedrijfsleven is hierbij cruciaal.