Standpunten

Veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste zaken in onze samenleving. Overlast, vernieling en criminaliteit moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen en tegengegaan. Dit is niet een taak van de gemeente alleen. Ook burgers en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid voor veilig wonen, werken en reizen. De gemeente werkt samen met ondernemers (verder) aan de veiligheid op en rond bedrijventerreinen. De gemeente blijft zich inzetten voor het behoud van de bestaande politiepost. Seksinrichtingen worden geweerd.