Standpunten

Vuurwerk

De SGP kiest ervoor om het gebruik van vuurwerk zoveel mogelijk te ontmoedigen en overlast door vuurwerk hard aan te pakken. Vandalisme rondom de jaarwisseling moet verder worden beperkt. Tenminste rondom verzorgingstehuizen, winkelcentra en kerken komen vuurwerkvrije zones. Burgers worden aangezet tot het opruimen van hun eigen vuurwerkafval.