Standpunten

Wijken

Goede en veilige wijken zijn van groot belang. De gemeente moet zich daarom blijven inzetten voor voldoende wijkagenten en moet de oprichting van wijkwhatsappgroepen en burgerwachten stimuleren. De overlast die ontstaat door hondenpoep, is een groot probleem en dient hard te worden aangepakt. Er moe-ten voldoende speelplaatsen zijn en het is goed als er nog meer voorzieningen voor ontmoeting en beweging van jong en oud worden gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de wijk- en buurtverenigingen. Ook moeten er laagdrempelige en toegankelijke sociale wijkteams zijn, die dicht bij de mensen staan en direct ondersteuning en hulp kunnen bieden. Tenslotte is de SGP voor een buurtwinkel in het winkelcentrum Rhenen-Hoog.