Standpunten

Woningaanbod

Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk. Daardoor wordt het aantrekkelijk om je in Rhenen te vestigen. Daarbij moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende prijsklassen van de koopwoningen, om zodoende huisvestingsmogelijkheden te bieden aan alle doelgroepen. Afstemming met de omliggende gemeenten is hierbij belangrijk.