HomeOverigStandpuntenZelfstandigheid

Standpunten

Zelfstandigheid

Gemeenten zijn geen eilanden. Hun belangen overstijgen de fysieke grenzen. Daarom is samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. De SGP is wel van mening dat Rhenen zelfstandig moet blijven. Dat kan alleen als Rhenen financieel gezond blijft. Er wordt naar gestreefd om de langlopende schulden te verminderen door (extra) af te lossen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt geld geleend.