HomeOverigStandpuntenZorg en onderwijs

Standpunten

Zorg en onderwijs

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Onderwijszorgarrangementen maken een combinatie van onderwijs en zorg mogelijk. De gemeentelijke jeugdzorg sluit hier zo goed mogelijk op aan. Burgers moeten bij deze arrangementen niet van het kastje naar de muur moeten worden gestuurd. Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. De gemeente faciliteert de beschikbaarheid van passend onderwijs op alle scholen. De gemeente zorgt ook voor de mogelijkheid van integraal indiceren bij leerlingen waarbij sprake is van een combinatie van onderwijs en zorg.