U zocht op: OV, dit leverde 59 resultaten op.


Armoedebestrijding

SGP Rhenen / Standpunten / 33 woorden

Wanneer iemand door omstandigheden niet kan werken, wordt die door de gemeente actief geholpen door bijvoorbeeld een uitkering. Burgers die van een wettelijk sociaal minimum moeten rondkomen, hebben h...

Bijbels

SGP Rhenen / Standpunten / 40 woorden

De SGP in Rhenen staat voor een beleid dat gebaseerd is op drie kernbegrippen. Een daarvan is: Bijbels. Dit houdt in dat de SGP werkt aan het behoud en bevorderen van christelijke normen en waarden. H...

Collegespreekuur

SGP Rhenen / Standpunten / 40 woorden

Veel burgers ervaren een kloof tussen het bestuur en de burger. De SGP vindt het van groot belang om deze kloof te OVerbruggen. Gemeenteraadsleden behartigen daartoe de belangen van de burgers. De SGP...

Duurzaamheid

SGP Rhenen / Standpunten / 39 woorden

Het is van belang om OVermatige verstening binnen de bebouwde omgeving te voorkomen. Ook wil de SGP dat de gemeente de transitie naar duurzame energie stimuleert. Concreet is er aandacht voor oplaadpu...

Dynamische stad

SGP Rhenen / Standpunten / 37 woorden

De SGP is voor een dynamisch en levendig Rhenen. De middenstand wordt daar-toe gestimuleerd. De gemeente gaat bijvoorbeeld in OVerleg met ondernemers rondom centrum Elst om de mogelijkheden voor herin...

Evenementen

SGP Rhenen / Standpunten / 33 woorden

De SGP is een warm pleitbezorger van verantwoorde activiteiten die sociale co-hesie bevorderen. De SGP staat terughoudend tegenOVer grootschalige evene-menten. Dergelijke activiteiten mogen alleen ond...

Hulpverlening

SGP Rhenen / Standpunten / 36 woorden

De hulpverlening in Rhenen moet op peil blijven. De brandweer is bijvoorbeeld een belangrijke schakel in de zorg en veiligheid voor burgers. De SGP wil daarom dat de bestaande AED-punten goed onderhou...

Koopzondag

SGP Rhenen / Standpunten / 39 woorden

    In de praktijk zien we veel niet-noodzakelijk werk gebeuren op zondagen. Vooral de laatste jaren is er een tendens om op zondag de winkels vaker of zelfs altijd open te stellen. Deze ont...

Mantelzorg

SGP Rhenen / Standpunten / 29 woorden

Vrijwilligerswerk, burgerinitiatieven en mantelzorg moeten worden gestimuleerd en zOVeel mogelijk worden ondersteund. Specifieke voorzieningen zoals respijtzorg en dagbesteding voor mantelzorgers dien...

Streekeconomie

SGP Rhenen / Standpunten / 34 woorden

De SGP hecht veel waarde aan een sterke lokale economie. Door ontwikkelingen zoals robotisering verandert de economie. De gemeente en de lokale economie moeten zich vroegtijdig bezinnen op deze &lsquo...