U zocht op: Rhenen, dit leverde 70 resultaten op.


Bijbels

SGP Rhenen / Standpunten / 42 woorden

De SGP in Rhenen staat voor een beleid dat gebaseerd is op drie kernbegrippen. Een daarvan is: Bijbels. Dit houdt in dat de SGP werkt aan het behoud en bevorderen van christelijke normen en waarden. H...

Coffeeshop sluiten

SGP Rhenen / Standpunten / 29 woorden

  De coffeeshop in Rhenen moet gesloten worden. Drugs is slecht voor de gezondheid en daarnaast zijn er grote risico's zoals verslaving. 

Dynamische stad

SGP Rhenen / Standpunten / 36 woorden

De SGP is voor een dynamisch en levendig Rhenen. De middenstand wordt daar-toe gestimuleerd. De gemeente gaat bijvoorbeeld in overleg met ondernemers rondom centrum Elst om de mogelijkheden voor herin...

Eenzaamheid

SGP Rhenen / Standpunten / 36 woorden

...t de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. Om en nabij 15 procent van de inwoners van Rhenen voelt zich echter eenzaam. Er moeten daarom initiatieven worden ontwikkeld of gestimu...

Hulpverlening

SGP Rhenen / Standpunten / 38 woorden

De hulpverlening in Rhenen moet op peil blijven. De brandweer is bijvoorbeeld een belangrijke schakel in de zorg en veiligheid voor burgers. De SGP wil daarom dat de bestaande AED-punten goed onderhou...

Parkeren

SGP Rhenen / Standpunten / 13 woorden

De SGP Rhenen is tegen betaald parkeren

Recreatie

SGP Rhenen / Standpunten / 35 woorden

Rhenen heeft veel natuur. De SGP zet dan ook in op groene recreatie. Sporten kan gezond zijn en wordt daarom positief gewaardeerd. Sportverdwazing en zondagssport moeten daarentegen worden voorkomen. ...

Streekeconomie

SGP Rhenen / Standpunten / 37 woorden

...nomie moeten zich vroegtijdig bezinnen op deze ‘derde industriële revolutie’. De SGP is voor een buurtwinkel in het winkelcentrum Rhenen-Hoog en tevens voorstander van uitbreiding van...

Wijken

SGP Rhenen / Standpunten / 32 woorden

...voorzieningen voor ontmoeting en beweging van jong en oud worden gerealiseerd. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de wijk- en buurtverenigingen. Ook moeten er laagdrempelige en toegankelijk...

Woningaanbod

SGP Rhenen / Standpunten / 36 woorden

Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk. Daardoor wordt het aantrekkelijk om je in Rhenen te vestigen. Daarbij moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en voor de verschillende...