11 februari 2020

Neem uw verantwoordelijkheid

 

Neem uw verantwoordelijkheid

 

Aan het begin van een nieuw (politiek) jaar wil ik u allereest namens de SGP-fractie een voorspoedig jaar wensen.

Een jaar geleden heb ik een stukje geschreven over “weggegooid geld” in relatie tot onacceptabel gedrag tijdens de jaarwisseling. De SGP is, terugkijkend op het afgelopen jaar, dan ook tevreden dat hierop actie is genomen door de gemeente Rhenen. Een participatietraject voor vuurwerkvrije zones heeft plaats gevonden met inwoners van onze gemeente. Met als resultaat een aantal vuurwerkvrije zones tijdens de periode van de jaarwisseling. De evaluaties hiervan zullen de komende periodes plaats vinden in samenwerking met u als inwoner. Neem hierin uw verantwoordelijkheid om uw mening kenbaar te maken.

 

Alhoewel de jaarwisseling in gemeente Rhenen relatief rustig is verlopen, zijn ondanks vuurwerkvrije zones, toch weer veel onnodige extra kosten gemaakt. Met dank aan extra inzet deze jaarwisseling van onze politie, brandweer en vrijwillige buurtwachten kon weer veel worden voorkomen. Tot hoelang kan en mag dit zo doorgaan? Daar is de gemeente toch niet verantwoordelijk voor? De SGP is van mening dat wij als inwoners hierin zelf een voorbeeld moeten zijn  naar elkaar. Neem hierin uw verantwoordelijkheid of stimuleert u juist de oproep tot een algeheel vuurwerkverbod.  De SGP kiest, juist op basis van deze ontwikkelingen, om het gebruik van vuurwerk nog meer te ontmoedigen en gaat graag het gesprek met u hierover aan.

 

Gelukkig staat dit jaar ook nog veel meer op de politieke agenda. Als SGP hopen wij ook hierin onze verantwoording te nemen. Bijbels, zoals u dat natuurlijk van ons verwacht. Maar ook vanuit een warme betrokkenheid met onze burgers. Daarbij verliezen we onze betrouwbaarheid niet uit het oog, daar kunt u als inwoner van op aan!

 

 

Gert Hovestad | Raadslid

 

g.hovestad@rhenen.nl