1 juli 2020

Politiek doen

 

Graag wil ik eens iets met u delen wat me al een tijdje bezighoudt. En ik merk dat het groeit! Daardoor ontstaat een volgende vraag, of het er op deze manier allemaal wel toe doet.

Maar het gaat me om deze vraag: bestaat het nog, de inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg vertegenwoordigen met gezond (boeren) verstand?

In de Raad, tijdens participatiebijeenkomsten, in teams-vergaderingen, in columns lijkt het er soms op dat het van belang is om zo hard mogelijk te schreeuwen en zoveel mogelijk indruk te maken. En inhoudelijk zijn de discussies soms van hoog niveau. Dat wil zeggen: een waarheid is pas een waarheid wanneer er een causaal verband is aangetoond tussen oorzaak en gevolg. Hoogdravende argumenten worden aangevoerd die tegen ieder gezond verstand in gaan.

Ik wil u vragen, de besluiten die u als inwoner of als ondernemer dagelijks neemt waar baseert u die op? Op het feit dat iets statistisch wel of niet is aangetoond of gewoon omdat u weet dat het goed voor u is, of dat u weet wat u wilt als ondernemer. Risicovol gedrag promoten omdat statistisch niet is aangetoond dat het gevaarlijk is. Zo werkt het niet! Of een juridische invalshoek kiezen terwijl er geen juridisch vraagstuk ligt. Dat is ook een manier om elkaar bezig te houden. En dat allemaal omdat het gezond verstand niet meer werkt.

Moet ons gemeentehuis steeds weer behandeld worden als een organisatie die verkoop-klaar moet worden gemaakt en voor de hoogste prijs zo snel mogelijk verkocht aan de hoogste bieder?

Wilt u het mij laten weten wanneer dit ook de manier is waarop u vertegenwoordigd wilt worden, want dan moeten we ons als fractie van de SGP wel beraden. Want wij bedienen ons daar niet van. Maar we zijn wel alle dagen bezig om ons verstand te gebruiken, in uw belang. Beste mensen, de mooiste gemeente van Nederland is niet te koop! We houden ons bezig met jeugdzorg, met onze leefomgeving, met het behoud van de agrarische sector en met een robuuste financiële huishouding die tegen een stootje kan ook in deze bijzondere tijden.

U hoort ons misschien niet altijd boven anderen uit. Maar we zijn er wel en we denken dat u dat kunt waarderen en dan doet het er wel degelijk toe. Dank u wel.