30 september 2021

Rhenen deel van een groter geheel of de groene Metropool

In mijn vorige column heb ik u gevraagd wat u belangrijk vindt voor Rhenen. Intussen wordt er hard gewerkt aan de visie voor Rhenen en kunt u participeren in verschillende rondes.

In de raadvergadering van september staat een belangrijk visie-stuk op de agenda: het Verstedelijkingsconcept de Groene Metropool. Dit gaat over de ontwikkeling van de regio tussen nu en 2040. Vertrekpunten zijn dat er ruimte is voor wonen, leefomgeving, economie en infrastructuur.

Vrij snel na het lezen van de inleiding kom ik er achter dat ik een bouwsteen mis: voedselvoorziening. Misschien staat dat bij ‘economie’ dacht ik nog. Daar wordt wel de kennisuitwisseling op het thema Food genoemd, maar niet onze agrarische sector als zijnde van primair belang voor het dagelijks leven.

En in het hoofdstuk leefomgeving wordt het nog duidelijker: de boeren in ons Binnenveld wordt niet veel ruimte gelaten. Enkele citaten uit het stuk: ‘Voor de aanwezige landbouw ligt er een opgave om te verduurzamen en meer te richten op de omliggende natuurwaarden’. ‘Het Binnenveld samen met het gebied tussen Ede en Veenendaal biedt kansen voor de ontwikkeling van recreatie, natuur en hydrologie’. Een kaartje maakt de ruimte voor de agrarische bedrijven nog extra duidelijk: een bufferzone van 3km rond de blauwe hel en één vanaf de heuvelrug van 3km en daartussen is ruimte voor de boer.

Maar er zijn ook lichtpuntjes: het stuk geeft aan dat er een visie moet komen op het Binnenveld en wij zijn van mening dat Rhenen daar een hoofdrol in moet spelen vanuit onze visie op Rhenen. In de paragraaf Kansen en Ambities staat dat er ‘een onderzoeksvraag opgesteld moet worden naar landbouw in de Vallei’. En: ‘De uitkomsten daarvan leiden mogelijk tot aanvullende ontwerpprincipes’.

Wij gaan er voor om de ontbrekende bouwsteen aan te dragen, want zoals er nu over ons Binnenveld wordt gesproken is het alsof het over het Vondelpark in Amsterdam gaat. Gelukkig werken we als Rhenen aan onze eigen visie.

Marco Mulder, raadslid SGP, gemeente Rhenen