26 maart 2021

SGP-wethouder De Rooij over aandacht voor boeren

SGP-wethouder De Rooij over aandacht voor boeren

Recentelijk berichtte De Gelderlander dat de gemeente Rhenen bij boeren op bezoek gaat. De vraag die de gemeente heeft: hoeveel boeren kunnen nog volledig leven van agrarische opbrengsten? Dat weet de gemeente namelijk niet. Verder wil de gemeente boeren eventueel helpen.

In het genoemde bericht komt onze wethouder aan bod. Hij maakt zich zorgen: ‘We zien een scherpe daling van het aantal boerenbedrijven en we zijn als gemeente eerlijk gezegd een beetje het zicht kwijtgeraakt. Er zijn nog zo'n tweehonderd percelen met een agrarische bestemming, maar we weten dat die niet allemaal meer in bedrijf zijn.’

Hoe gaat het bezoek aan boeren er precies uitzien? De Rooij vervolgt: ‘Vandaar dat we de komende vier maanden, via individuele keukentafelgesprekken, in gesprek willen met onze agrariërs om helder te krijgen wat ze nu precies nog doen. En of we, op de één of andere manier, hen wellicht kunnen helpen. We willen een vitaal platteland.’

Rhenen wil dus een vitaal platteland. Daar hoort het oplossen van problemen bij. Zo zijn er problemen als het gaat om wetgeving. Dat Rhenen een vitaal platteland wil, is belangrijk want, zoals De Rooij meldt: ‘de landbouwsector is natuurlijk een dragende factor in onze gemeente en ons platteland’.