4 maart 2020

Zijn we er Veur of zijn we d'r Teuge

 

Zijn we er Veur of zijn we d’r Teuge

De Regionale Energie Strategie vraagt uw aandacht. Doet u mee tijdens de inwonersavonden die gepland zijn op 3, 5 en 9 maart?

De RES gaat over de opgave aan de regio om bij te dragen aan de energietransitie door opwek doormiddel van zon of wind. Moeten is een vervelend woord, maar we zijn eerlijk, de opgave is vanuit onze landelijke overheid opgelegd.

We merken dat vooral voor ondernemers moeten een vervelend woord is. Ik ben zelf ook ondernemer, ik begrijp dat. Daarom wil ik het met u hebben over waarom je het zou willen. 

  1. Omdat niks doen geen optie is; met gezond boerenverstand kunnen we begrijpen dat we niet door kunnen gaan met opmaken van fossiele brandstoffen en ook niet terug kunnen naar het leven van voor 1900.

  2.  Gewoon omdat het kan; verschillende ondernemers hebben hun bedrijfsdaken al vol gelegd en geven het goede voorbeeld. En daar zijn ondernemers bij die nog goed kunnen rekenen ook.

  3. En omdat het onze taak is; niet vanuit de landelijke overheid of vanuit Europa opgelegd, maar omdat het een Bijbelse opdracht is. De Heere God zette de mens in de hof van Eden om die te bebouwen en te bewaren.

Kort over het laatste argument: bebouwen geeft ruimte om gepast gebruik te maken van wat de aarde ons biedt tot ons voordeel. Bewaren geeft tegelijk de begrenzing aan. We moeten de aarde bewaren, dat is zorgdragen dat het gebruik geen misbruik wordt. Op een eerlijke, nuchtere manier onze verantwoordelijkheden nemen en onze routekaart afstemmen op de richting die we in de Bijbel kunnen vinden lijkt ons het beste wat we voor u doen kunnen. We zijn dus voor! En wel op een haalbare en betaalbare manier. Liever wat meer tijd kwijt, dan zo snel (en duur) mogelijk.