19 augustus 2019

Zondagsopenstelling Stadsmuseum

De SGP is teleurgesteld over het feit dat het Stadsmuseum in Rhenen deze zomer ook haar deuren op zondag heeft geopend. Allereerst omdat de SGP op basis van de Bijbel (ons politieke vertrekpunt) een voorstander is van een collectieve vrije zondag voor alle inwoners, inclusief onze winkeliers, maar ook alle gewaardeerde vrijwilligers.  

De zondagsopenstelling lijkt het gevolg te zijn van een oproep van de VVD-fractie aan het Stadsmuseum om ook op zondag open te gaan. De SGP-fractie neemt afstand van deze oproep. Alhoewel het Stadsmuseum subsidie ontvangt, draait het gelukkig vrijwel geheel op vrijwilligers. Dit geldt ook voor de rest van de culturele sector in Rhenen.

Uit de Cultuurnota die in juni aan de gemeenteraad werd gepresenteerd blijkt dat er sprake is van een tanend vrijwilligersbestand in Rhenen. Omdat de inzet van vrijwilligers veel geld bespaart, moeten wij zuinig omgaan met onze vrijwilligers en ze ook de rust gunnen die ze nodig hebben. Dat besef is niet terug te zien in de oproep van de VVD-fractie. Ook getuigt de oproep niet van waardering voor alle vrijwilligers die in Rhenen actief zijn in de culturele sector.