11 juli 2019

Behoud busverbinding Rhenen met station Veenendaal-De Klomp

De SGP in de provincie Utrecht heeft woensdag een motie ingediend om de rechtstreekse busverbinding tussen Rhenen en station Veenendaal De Klomp te behouden. De motie vond steun, maar niet genoeg voor een meerderheid.
Voornemen Syntus
Busmaatschappij Syntus heeft in haar concept-vervoersplan voor 2020 het voornemen opgenomen om buslijn 80/X80 tussen Rhenen en Veenendaal De Klomp te schrappen. Daarvoor in de plaats komt dan een busverbinding tussen Rhenen en Veenendaal Centrum, waar de passagiers over kunnen stappen voor hun verdere reis naar Veenendaal De Klomp. Voor de inwoners van Rhenen betekent dit dat ze hun rechtstreekse verbinding naar station Veenendaal De Klomp gaan missen. Daarnaast worden in Elst en Remmerden zeven haltes geschrapt.

Motie Rhenen
De lokale SGP-fractie diende dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in om deze lijn te behouden. De motie roept het college op om bij Syntus en de provincie Utrecht kenbaar te maken dat het schrappen van deze lijn en de haltes in Elst en Remmerden ‘zeer negatief is voor de gemeente Rhenen’ en ‘een dringende oproep’ te doen de rechtstreekse verbinding met het station te behouden. De motie werd in de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Motie Staten
Ook de provinciale SGP-fractie diende een motie in om de rechtstreekse verbinding te behouden. Fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg uit Elst: ‘De nieuwe coalitie wil de komende periode meer inzetten op openbaar vervoer en de fiets. Dan moet je niet de verbinding met het belangrijkste station uit de regio uit de vervoerplannen wegknippen. Dat zou echt een slecht signaal zijn naar de inwoners van Rhenen. De mensen die je op deze manier uit je bus weghaalt, zie je niet meer terug. Die gaan voortaan met de auto.’

Signaal
De motie werd niet aangenomen, omdat meerdere partijen in de Provinciale Staten geen uitzonderingspositie wilde voor deze lijn. Er zijn namelijk nog meer lijnen die op de schop gaan in de plannen. Toch is Gert van Laar, fractievoorzitter van de SGP in Rhenen, blij met de motie van zijn provinciale collega’s. “Ik ben blij dat de SGP dit signaal ook in de provincie heeft opgepakt en dit onder de aandacht is gebracht bij het provinciebestuur. Jammer dat de motie niet is aangenomen, maar ik hoop dat het signaal vanuit Rhenen in het definitieve vervoerplan toch serieus wordt genomen.”

Het definitieve vervoerplan wordt in september vastgesteld door het college van gedeputeerden.