13 juni 2022

Mogelijkheden kangoeroewoningen in gemeente Rhenen

De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden om kangoeroewoningen in Rhenen te realiseren.

Doormiddel van dit bericht willen wij u als inwoners hierover informeren.

Mogelijkheden kangoeroewoningen in Rhenen namens SGP Fractie

Wat zijn kangoeroewoningen?

Een kangoeroewoning is een combinatie van twee zelfstandige woningen of wooneenheden onder één dak. De woonruimtes hebben elk een aparte voordeur en hebben vaak ook een intern afsluitbare verbindingsdeur. De wooneenheden kunnen naast elkaar, maar ook boven elkaar gesitueerd zijn. Op deze manier kunnen mantelzorger en zorgvrager bij elkaar wonen (mantelzorg.nl).

Wat zijn de mogelijkheden om een kangoeroewoning in Rhenen te realiseren?

Het realiseren van een kangoeroewoning door een bestaande woning om te bouwen valt in principe onder woningsplitsing. Om een woning te splitsen is een omgevingsvergunning vereist. Dit kan zowel gaan om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen in de gemeente Rhenen gaan uit van de volgende definitie van een woning: een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden. In een kangoeroewoning zijn meerdere huishoudens in hetzelfde gebouw gevestigd. Daarmee zal er altijd een afwijking van het bestemmingsplan moeten worden gemaakt om een dergelijke aanvraag omgevingsvergunning te verlenen. Het college wil graag meewerken aan het faciliteren van kangoeroewoningen, mits de toevoeging van deze woningen planologisch aanvaardbaar is.

Hoe kan een vergunning voor een kangoeroewoning worden aangevraagd?

Het advies is om eerst een principeverzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het voordeel hiervan is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken. Via de website van de gemeente Rhenen kan een principeverzoek worden ingediend. Stap 2 is om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Wat zijn aspecten die een rol spelen in de beoordeling van een aanvraag?

Het toevoegen van een huishouden aan een woning zorgt voor een verandering in gebruik. Dit kan leiden tot een toename aan vervoersbewegingen, in de parkeerbehoefte, maar ook tot een intensiverend gebruik van bestaande tuinen en de openbare inrichting. Het ruimtelijk effect hiervan verschilt per locatie. Afhankelijk van de locatie en de ruimtelijke kenmerken van de nabije omgeving neemt het college van burgemeester en wethouders hierop een besluit.

Conclusie:

Binnen de gemeente Rhenen is het dus mogelijk om een kangoeroewoning te realiseren. De realisatie van kangoeroewoningen sluit goed aan bij de ambities en uitgangspunten van het woonbeleid van de gemeente Rhenen. Wanneer uw plannen passen binnen het beleid van de ruimtelijke ordening wil het college dan ook graag meewerken aan het faciliteren ervan.

 

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de fractie SGP Rhenen-Elst-Achterberg, via fractielid Bart van der Tang. 

E-mail: b.van.der.tang@rhenen.nl