19 februari 2024

Dossier Flexwoningen

Het is inmiddels al vaak in het nieuws geweest, de flexwoningen bij de Binnenweg in Rhenen. Lange tijd was het plan om daar 20 flexwoningen te plaatsen, met een kostenplaatje van meer dan 3 miljoen euro.

De komende jaren heeft Rhenen flinke uitdagingen als het gaat om woningbouw. De bouw van permanente woningen is vaak een lang traject. Flexwoningen zouden een tijdelijke oplossing zijn, om het tekort enigszins op te vangen en de doorstroom te bevorderen.

De SGP is heeft gesproken met buurtbewoners die kritiek hadden op de plannen van de gemeente, om op de Binnenweg 20 flexwoningen te plaatsen. De buurtbewoners gaven aan 20 flexwoningen teveel te vinden, temeer omdat deze woningen er 10 jaar blijven staan. Daarna worden de woningen verplaatst naar een permanente locatie.

Samen met Rhenens belang diende SGP Rhenen een amendement in om 5 flexwoningen minder te plaatsen, 15 woningen dus. Kijkend naar de financiën zou dat een besparing opleveren van zo’n 7 ton. Deze besparing is nodig, aangezien de gemeente in de toekomst opnieuw grote investeringen moet doen, ook op andere gebieden.

De SGP pleit ook voor draagvlak. Op 17 januari 2024 riep Jan Bosch, SGP raadslid in Rhenen, al via een column op om te zorgen dat de wensen van omwonenden meegenomen worden bij de realisatie van de flexwoningen.

Dit (door de gemeenteraad aangenomen) amendement komt ook ten goede van de buurtbewoners. Het oorspronkelijke plan van 10 flexwoningen was al verdubbeld naar 20, en nu wordt er dus een middenweg gezocht. Daarnaast vindt de SGP dat onmiddellijk bij de plaatsing de gemeente op zoek moet naar een definitieve locatie, zodat de flexwoningen na 10 jaar weer verplaatst kunnen worden.

Hierom diende de SGP ook een motie in, en deze motie werd unaniem aangenomen. Zo wordt niet alleen ingezet op een verantwoorde plaatsing van flexwoningen bij de Binnenweg, maar ook geluisterd naar de buurtbewoners. Uiteraard blijft de SGP zich inzetten voor nieuwbouwprojecten, zodat er in de toekomst voldoende woongelegenheid is in onze mooie gemeente. Ook voor nieuwe generaties.