13 maart 2020

'Groen rechts: geen klimaathysterie, wel draagvlak'

 

''Groen rechts: geen klimaathysterie, wel draagvlak': zo luidt de titel van het opiniestuk geschreven voor het Reformatorisch Dagblad door onze wethouder Peter de Rooij en Bertrick van den Dikkenberg (statenlid SGP Utrecht). Peter heeft op persoonlijke titel aan dit artikel meegeschreven.

Met hun opiniestuk reageren Peter en Bertrick op vragen en beweringen in het artikel 'SGP: Staatkundig Groen Populistisch?', waaronder: 'Wat vergroening betreft mag er wel een tandje bij'. 

Peter en Bertrick: 'Het baart ons zorgen dat de roep om radicale vergroening van de SGP-koers luider wordt. Zwemmen we daarmee niet in dezelfde hysterische fuik als die waarin de pleinen vol jongeren zwommen?'. Tegelijkertijd: 'Als SGP'ers moeten we wel degelijk Bijels rentmeesterschap betrachten, zij het met een nuchter houding'. 

Verder lezen? Zie: https://www.rd.nl/opinie/groen-rechts-geen-klimaathysterie-wel-draagvlak-1.1640022