12 november 2020

Woonlasten en woongenot

 

We zien dat het college werkt aan een gemeente die beter wordt: waar het niet alleen mooi is om te wonen omdat de omgeving prachtig is, maar ook fijn omdat de inwoners naar elkaar omzien. Om dit te bereiken is ambitie en durf nodig en de SGP pakt dit samen met het college en alle andere partijen graag op. Hierbij is er wel een uitdaging: hoe houden we de woonlasten in onze gemeente laag en blijft het tegelijk fijn om hier te wonen? Oftewel: wat is de juiste balans tussen woonlasten en woongenot?

Laten we eerst eens naar de woonlasten kijken. Vergeleken met andere gemeentes zijn de woonlasten voor onze inwoners gemiddeld. Maar net als andere gemeentes is het wel moeilijk om hierbij een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. Maar Rhenen krijgt toch meer geld van het Rijk? Dat klopt, maar dit geld is niet gratis: er zitten altijd taken en opdrachten bij die we als gemeente moeten uitvoeren. En meestal geeft het Rijk onvoldoende geld, omdat ze in Den Haag denken dat wij nog wel wat kunnen bezuinigen. De afgelopen jaren liepen de kosten voor afval en riool steeds verder op, maar we konden de woonlasten steeds gelijk houden door tekorten te betalen uit reserves of begrotingsoverschotten. Als inwoner merkte u dus niks van de oplopende kosten. Helaas zijn deze reservepotjes leeg en moeten we woonlasten verhogen om een sluitende meerjarenbegroting te krijgen. 

Nu over het woongenot. Want wat is het u waard om in deze gemeente te wonen? Moeten wij een gemeente zijn die alleen de wettelijke taken uitvoert, “die op de ‘winkel’ past”, of wilt u dat we een vooruitstrevende gemeente zijn? Wanneer we een vooruitstrevende gemeente willen zijn, leggen we u als inwoner een veel te grote belasting op. Dat wil de SGP niet. Maar als je alleen op de winkel past, vinden wij dat de gemeente geen goede rentmeester is en te weinig zorgdraagt voor onze inwoners en in het bijzonder die inwoners die kwetsbaar zijn. Vanuit de Bijbel kennen we het begrip rentmeesterschap, het goed zorgen voor elkaar. Vooral in deze tijd is het belangrijk om goed voor elkaar te zorgen. Veel inwoners in onze gemeente zijn alleenstaand, zij mogen in deze bijzondere tijd niet vereenzamen. Ander inwoners hebben zorg nodig, ook zij verdienen ruimhartige steun van onze gemeente. De SGP voelt het als een plicht om zo met de inwoners van Rhenen om te gaan en roept het college op om hier werk van te maken, juist nu.

Wij hopen dat u na het lezen van deze column een beeld heeft hoe de SGP kijkt naar uw woongenot en woonlasten. We doen dit eerlijk en vertellen het hele verhaal. Ook dat investeringen in het riool veel geld kosten en dat we die linksom of rechtsom moeten betalen maar ook dat de heffing die u betaalt voor afval en riool daadwerkelijk voor afval of riool gebruikt wordt.

Gert van Laar

Fractievoorzitter